Mobiele menu

Hartelijk welkom! - een actieonderzoek naar het verbeteren van de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie en hun naasten

De overgang naar het verpleeghuis is voor mensen met dementie en hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats, waardoor men in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moet uitvinden. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Een studie van Alzheimer Nederland (2019) geeft aan dat 50% van de mantelzorgers gebrek aan steun ervoer tijdens en na de opname van hun naaste.

Doel en werkwijze

Met dit actieonderzoek willen we de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. In co-creatie met alle betrokkenen (mantelzorgers, zorgprofessionals en actieonderzoekers) ontwikkelen we op cyclische wijze een regionale werkwijze voor opname van mensen met dementie in het verpleeghuis. Er ligt hierbij specifieke nadruk op:

  • informatieoverdracht
  • mantelzorgondersteuning

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010011
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.M. van Haeften
Verantwoordelijke organisatie:
ActiVite
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.