Mobiele menu

Implementatie SigMa-methodiek: samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners

In het verpleeghuis is het belangrijk dat veranderingen in de situatie van bewoners snel worden gezien en besproken. De zorg kan dan worden aangepast aan de veranderende zorgbehoeften. Instrumenten kunnen hierbij helpen, maar alleen als deze passen bij de behoeften van zorgmedewerkers. Met de SigMa-methodiek kunnen zorgmedewerkers zelf op zoek gaan naar een passend instrument.

Doel

Het doel is het implementeren van de SigMa-methodiek en de bijbehorende set instrumenten in verpleeghuizen met een train-de-trainer aanpak. Iemand uit de eigen organisatie neemt de rol van procesbegeleider op zich. Deze zogenaamde SigMa-coördinator volgt hiervoor een training en gedurende het proces wordt de coördinator ondersteund door een team bestaand uit experts op het gebied van actieonderzoek, implementatiekunde en trainers gespecialiseerd in palliatieve zorg in verpleeghuizen.

Aanpak/werkwijze

In dit implementatieonderzoek gaan 3 organisaties zelfstandig met de methodiek aan de slag. Het onderzoek volgt dit proces om te kijken hoe dit verloopt, welke ondersteuning gewenst is en welke aanpassingen nodig zijn. Iemand uit de eigen organisatie neemt de rol van procesbegeleider op zich. Deze zogenaamde SigMa-coördinator volgt hiervoor een training en gedurende het proces ondersteunt een team bestaande uit experts op het gebied van actieonderzoek, implementatiekunde en trainers gespecialiseerd in palliatieve zorg in verpleeghuizen deze coördinator.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Universitair Netwerk voor de Caresector Zuid-Holland, ViVa! Zorggroep, Woonzorggroep Samen, Amaris Zorggroep, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Consortium Propallia. 

Verwachte resultaten

Het project levert een verbeterde, gebruiksvriendelijke versie van de SigMa-methodiek voor gebruik in verpleeghuizen op. Ook stimuleert het gebruik van instrumenten en versterkt het de signalerende rol van verzorgenden. Daarmee draagt het project bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg voor verpleeghuisbewoners.

Deelnemende netwerken

Vervolg

Dit is een vervolgproject van Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research.

Projectleider Lotje Bagchus en verpleegkundige Mariëlle Mastenbroek vertellen hoe de SigMa-methodiek in de praktijk uitpakt. 'Medewerkers vinden het fijn om serieus genomen te worden.'

> Lees het interview

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Lees meer op ons thema proactieve zorgplanning.

Producten

Titel: SigMa: Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners
Auteur: Masha Zee
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XOPMaTSGYPE
Titel: SigMa: Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners
Auteur: Masha Zee en Lotje Bagchus

Kenmerken

Projectnummer:
844001707
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.R.W. Pasman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc