Mobiele menu

IMPROVE!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit van deze zorg is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks van hen ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld over zorg bij pijn, zorg voor wonden, maar ook het overdragen van zorg na een dienst of bij transitie naar een andere zorgsetting in de keten. Deze zorg hoort volgens het best beschikbare bewijsmateriaal, klinische expertise en de voorkeur van de patiënt gegeven te worden (evidence based practice).

Doel: leercultuur ontwikkelen

In de waan van de dag is het echter lastig voor verpleegkundigen en verzorgenden om te reflecteren op hun dagelijks handelen. Een belangrijke stap is het creëren van een leercultuur waarin continue feedback op reeds geregistreerde informatie centraal staat. Dan is registreren geen last, maar een lust om mee te leren en verbeteren. Door te reflecteren kunnen zij elke dag weer kijken naar hun werk en kunnen zij  nagaan welke zorg daadwerkelijk ‘Evidence based’ is en op welke kwaliteitsaspecten zij met elkaar kunnen leren en verbeteren.

Begeleiding

Het project is begeleid door een hoogleraar verplegingswetenschap en 3 postdocs, vanuit het umc, de hogeschool en onderwijskunde.

Resultaten

In het IMPROVE!-project is bewijs gegenereerd voor het ontwikkelen van een leercultuur, in verpleegkundige teams, waarin kwaliteitsverbetering op basis van Evidence Based Practice centraal staat (oftewel Evidence Based Quality Improvement - EBQI). Naast de focus op EBQI is er in het IMPROVE!-project aandacht besteed aan de generatie van kennis voor de door verpleegkundige geprioriteerde onderwerpen pijn en wondzorg:

  • Er is evidence gegenereerd voor de zorg onderwerpen pijn en wond, dit in de vorm van 2 reviews naar beschikbare verpleegkundige interventies. 
  • Daarnaast zijn vanuit de huidige beschikbare richtlijnen en kwaliteitsstandaarden beter doen en beter laten aanbevelingen gefilterd om V&V te voorzien van toegankelijke middelen om direct in de praktijk mee aan de slag te gaan. 
  • Er is opgehaald hoe V&V hun evidence aangeboden willen krijgen, een belangrijk aspect voor het ontsluiten van kennis en het gebruik van EBP. 
  • Tot slot is er door middel van actie onderzoek met V&V-teams uit ziekenhuizen en de wijkzorg gewerkt aan het ontwikkelen van een leercultuur waarin kwaliteitsverbetering op basis van EBP centraal stond, inclusief hoe patiënten hier effectief in te betrekken.

Conclusie

Een leercultuur kan een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar passende zorg en zo de zorg toekomstbestendig te maken. Daarnaast draagt het bij aan het bevorderen van de autonomie, zeggenschap en leiderschap van verzorgende en verpleegkundigen. 

Film EBP-cultuur in het verpleeghuis

Bekijk de korte film over de EBP-cultuur in het verpleeghuis op YouTube:

Interview

In een interview vertelt verplegingswetenschapper Jeltje Giesen meer over effectief leren. ‘Een mbo-student wil misschien vooral praktische handvatten voor handelingen aan het bed doen. Een hbo-student heeft daarbij misschien meer behoefte aan achtergrond informatie.'

> Lees het interview

Producten

Titel: Overview of Wound Care Interventions for Hospital and Community Care Nurses: A Systematic Scoping Review
Auteur: Annick Bakker-Jacobs, Jeltje H Giesen, Hester Vermeulen, Anneke van Vught, Getty Huisman-de Waal
Magazine: International Journal of Nursing and Health Care Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.gavinpublishers.com/article/view/overview-of-wound-care-interventions-for-hospital-and-community-care-nurses:-a-systematic-scoping-review
Titel: Wat te doen of te laten bij patiënten met pijn of wonden?
Auteur: Jeltje Giesen, Annick Bakker - Jacobs, Hester Vermeulen, Getty Huisman - de Waal
Magazine: Nurse Academy
Begin- en eindpagina:
Link: http://nvt
Titel: Overview of Pain Interventions for Hospital and Community Care Nurses: A Systematic Scoping Review
Auteur: Jeltje H Giesen, Annick Bakker-Jacobs, Anneke van Vught, Hester Vermeulen, Getty Huisman-de Waal
Magazine: International Journal of Nursing and Health Care Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.gavinpublishers.com/assets/articles_pdf/Overview-of-Pain-Interventions-for-Hospital-and-Community-Care-Nurses-A-Systematic-Scoping-Review.pdf
Titel: Passende Zorg: Project Improve!
Auteur: Jeltje Giesen, Anneke van Vught, Marjolein Berings, Hester Vermeulen, Getty Huisman - de Waal
Magazine: TvZ
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s41184-022-1755-z
Titel: Kwaliteit van zorg verbeteren op basis van EBP.
Link: http://volgt (wordt op zorg voor beter geplaatst)
Titel: Douchen met een primair gesloten wond
Link: https://www.venvn.nl/media/wj0obj0e/hr-a4-wond-douchen-met-pg-wond.pdf
Titel: ‘Beter doen’ en ‘beter laten’ lijst verpleegkundige wondzorg interventies
Link: https://www.venvn.nl/media/5bdjyjjg/beter-doen-en-beter-laten-wond_lijst.pdf
Titel: ‘Beter doen’ en ‘beter laten’ lijst verpleegkundige pijn interventies
Link: https://www.venvn.nl/media/4monhnu2/beter-doen-en-beter-laten-pijn_lijst.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
516022518
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. G.J. Huisman - de Waal PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.