Mobiele menu

VIMP Doorontwikkelen en verspreiden van het handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen uit project EVIDENCE

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Evidence based practice (EBP) kan bijdragen aan goede kwaliteit van zorg doordat zorg wordt verleend volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise in het team.

Doel

In het EVIDENCE-project hebben 13 zorgteams gewerkt aan een EBP-cultuur onder begeleiding van een interne en externe coach. Het doel van deze verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) was om de opgedane inzichten beter te vertalen richting de praktijk en het onderwijs.

Activiteiten

  1. Ontwerp gebruiksvriendelijk handboek EBP
  2. Integratie van het handboek in onderwijsmodules
  3. Ontwikkelen programma van coaching
  4. Workshops over EBP-cultuur met handboek.
  5. Filmproductie

Resultaten

  • Het project heeft geresulteerd in een gebruiksvriendelijk handboek dat veel gebruikt wordt in verpleeghuizen en binnen het onderwijs.
  • Daarnaast hebben we in een pilot coachingsprogramma 6 verpleegkundigen ondersteund in het ontwikkelen van een EBP-cultuur binnen het team/organisatie. Dit programma wordt met UKON aangeboden op de markt.
  • Er is een filmpje ontwikkeld om het EBP-gedachtengoed verder te verspreiden.
  • Door diverse workshops is gewerkt aan de bekendheid met het handboek om een EBP-cultuur te ontwikkelen.

Impact

Het project heeft bijgedragen aan het samen leren en verbeteren in verpleeghuizen door het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk handboek en het opleiden van professionals in het ontwikkelen van een EBP-cultuur

Kenmerken

Projectnummer:
100400302
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.A.H. van Vught
Verantwoordelijke organisatie:
HAN University of Applied Sciences
Afbeelding

Anneke van Vught

Lees meer over Anneke van Vught
Afbeelding

Verspreiding en implementatie

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, investeert ZonMw in gerichte implementatieactiviteiten. Dit project is één van de projecten die daarvoor een Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) heeft ontvangen. Bekijk de andere projecten.