Mobiele menu

Informatiestandaard Slaap-waakritme als afgeleid product bij de V&VN richtlijn verstoord slaapwaakritme

In 2021 is de kwaliteitsstandaard/richtlijn ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg voor slaapproblemen’ vastgesteld. Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij deze kennis gaan toepassen in de dagelijkse praktijk bij de patiëntenzorg. Dit betekent onder andere ook dat de registratie ofwel het verslagleggingsproces hierop aan moet sluiten.

Doel en werkwijze

Daarom is in dit project aansluitend op de kwaliteitsstandaard/richtlijn een kernset met een beslisboom ontwikkeld passend bij:

  • het informatiemodel dat landelijk is vastgesteld (zorginformatiebouwstenen en SNOMED CT), en in het verlengde hiervan passend bij:
  • de informatiestandaard eOverdracht

Via deze kernset met beslisboom zijn – samen met richtlijnexperts en verpleging en verzorging – afspraken gemaakt over welke gegevens met betrekking tot gezonde slaap en slaapproblemen hoe moeten worden vastgelegd. De aanbevelingen uit de kwaliteitsstandaard/richtlijn zijn daarbij leidend. Het doel van deze afspraken is dat de verslaglegging eenduidig wordt, zodat gegevensuitwisseling en hergebruik voor kwaliteitsdoeleinden tot stand komt.

Producten

  • De kernset en beslisboom worden beschikbaar gesteld via de klinisch redeneertool Nursingguide.
  • Om meer zicht te krijgen op de belemmerende en bevorderende factoren als de kernset geïmplementeerd wordt, is een contextanalyse op verschillende niveaus (via het interoperabiliteitsmodel) uitgevoerd. In totaal participeerden 12 zorgverleners uit 11 zorgorganisaties, verdeeld over de ziekenhuiszorg (AGZ), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk gehandicapten zorg (VGZ) en de ouderenzorg (zowel verpleeghuiszorg intramuraal als wijkverpleging extramuraal: VVT). Uit de contextanalyse blijkt dat er geen eenduidig beleid en aanpak in de participerende organisaties aanwezig om kennis en zorg rondom slaap vorm te geven.

Aanbevelingen

Om er voor te zorgen dat de kernset inclusief beslisboom geïmplementeerd wordt, pakt V&VN de volgende aanbevelingen uit dit project op:

  • vergroten van kennis met betrekking tot zorg voor gezonde slaap en slaapproblemen en de verslaglegging
  • stimuleren van eenduidige verslaglegging rondom slaap: de kernset inclusief beslisboom is onderdeel van de informatiestandaard eOverdracht
  • stimuleren van de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht

Interview

‘Als er goede systemen zijn, kunnen patiënten en familie zelf de verslaglegging inkijken en er gegevens aan toevoegen. Het zorgt voor meer regie van patiënten en naasten bij het zorgproces.’ Wolter Paans en Renate Kieft vertellen hoe eenduidige vaktaal en betere elektronische systemen leiden tot betere zorg.

> Lees het interview


Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

-in document

Kenmerken

Projectnummer:
516004028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. Kieft
Verantwoordelijke organisatie:
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.