Mobiele menu

Nait Soezen in Hoogezand-Sappemeer

In 5 aandachtswijken in Hoogezand-Sappemeer werkten 4 wijkverpleegkundigen als zichtbare schakels.

Doel

We wilden bijdragen aan een betere gezondheid en meer welzijn van de bevolking door een directe en praktische aanpak. Ook  3 andere Nait Soezen-projecten hadden een vergelijkbaar doel:

Werkwijze

 De wijkverpleegkundigen gingen zonder gezeur direct aan de slag: ‘nait soezen, moar doun’. Huisartsen, familieleden, buren, hulpverleners en inwoners konden hen inschakelen voor allerlei problemen rond gezondheid of welzijn. Huisartsen maakten graag gebruik van deze ‘ouderwetse’ manier van werken. Huisarts en wijkverpleegkundige vormden weer een sterk duo, waardoor veel problemen werden verholpen voordat ze escaleerden. Daarnaast hadden de wijkverpleegkundigen goede contacten met andere hulp- en zorgverleners in de gemeente. Ze waren een onmisbare ‘schakel’ tussen huisartsen en de vele andere organisaties en de gemeente. Voor patiënten uit een andere cultuur en met een andere moedertaal konden de wijkverpleegkundigen een beroep doen op voorlichters eigen taal en cultuur.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting: "Nait Soezen Hoogezand-Sappemeer" is een van de vier Nait Soezen projecten in achterstandswijken in de provincie Groningen. Drie projecten zijn in de stad Groningen. In dit project werken 3 wijkverpleegkundigen in de achterstandswijken in Hoogezand-Sappemeer. Zij gaan zonder gezeur direct aan de slag; nait soezen, moar doun. Huisartsen, familieleden, buren, hulpverleners, iedereen kan hen inschakelen voor alle problematiek die te maken heeft met gezondheid of welzijn. Huisartsen maken graag gebruik van deze ‘ouderwetse’ manier van werken. Inmiddels vormen huisartsen en wijkverpleegkundigen weer een goed op elkaar ingewerkt duo, waardoor veel problematiek al verholpen kan worden voordat het escaleert. Daarnaast hebben de wijkverpleegkundigen goede contacten met alle hulp- en zorgverleners in de gemeente. Ze vormen daardoor ook de onmisbare ‘schakel’ tussen de huisartsen en de vele organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn en ook tussen de gemeente en de huisartsen. Voor patiënten uit een andere cultuur en met een andere moedertaal kunnen de wijkverpleegkundigen een beroep doen op zogeheten voorlichters eigen taal en cultuur die de taal en cultuur kunnen vertalen, bijvoorbeeld bij het bezoek aan de huisarts. De Groninger uitwerking van het Zichtbare Schakel programma is qua naam, vorm, organisatie en uitwerking eigenzinnig. Succesfactoren: 1) Er is een nauwe samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en de huisartsen. De wijkverpleegkundige vormt de oren, ogen en handen van de huisarts in de wijk en overlegt in principe over elke patiënt met de huisarts. De huisarts heeft samen met de wijkverpleegkundige een centrale rol in zorg- en hulpverlening in de wijk. 2) De wijkverpleegkundige is een professional op HBO-niveau die zelfstandig en autonoom werkt. Ze is zelf verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van haar werk en wordt daarbij zo min mogelijk gehinderd door regelgeving. Ze werkt generalistisch en integraal. 3) Het eigen kracht principe is zowel binnen de projectorganisatie als in het werken van de wijkverpleegkundige essentieel. 4) Vanuit deze uitgangspunten zijn de projecten organisch gegroeid. Er is voortdurend verandering, aanpassing en verbetering gaande op geleide van wensen en initiatieven van cliënten, bewoners en collega’s uit de wijken. Het project is niet in een consolidatiefase, maar blijft zich bottom-up ontwikkelen, is dynamisch, en vindt continu de aansluiting bij veranderende situaties in de wijken en de veranderende behoeften van de wijkbewoners.

Kenmerken

Projectnummer:
206020028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Hummel
Verantwoordelijke organisatie:
Eerste Lijns Advies Noord-Nederland
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.