Mobiele menu

Showcase Nefrologie

Uitkomsten van zorg spelen een centrale rol binnen het kwaliteitssysteem van de nefrologische zorg (medisch-specialistische zorg voor mensen met nieraandoeningen). Nefrovisie beheert het landelijk kwaliteitssysteem nefrologische zorg waar uitkomsten van zorg een centrale rol spelen. Santeon loopt voorop bij veel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Doel en werkwijze

Dit project beschrijft de toepassing hiervan, met focus op de volgende onderwerpen:

  1. kwaliteitsregistratiesysteem en bijbehorende benchmarkrapportage
  2. visitatiesysteem
  3. Santeon Samen Beter programma (bespreken werkwijzen en uitkomsten in de praktijk van 7 Santeon-ziekenhuizen en op basis hiervan leren en verbeteren)
  4. patiënten keuzehulp gebaseerd op uitkomsten
  5. patiëntendashboard in spreekkamer

Momenteel ontbreekt een aantal schakels in de kwaliteitscyclus. Er bestaat geen inzicht in de opbrengst van het kwaliteitssysteem. Ook ontbreekt de terugkoppeling naar richtlijnen. Daarom analyseren we van het effect van de registraties, het landelijke kwaliteitssysteem en het Samen Beter programma op de kwaliteit van zorg. Is het zorgproces aangepast? Zijn de uitkomsten van zorg veranderd? Kunnen richtlijnen aangepast worden op basis in de praktijk verzamelde informatie?

Na de analyse is doen we voorstellen om het kwaliteitssysteem blijvend te verbeteren door:

  • het blijven monitoren van het effect van het kwaliteitssysteem op de kwaliteit van zorg
  • op basis van registraties en visitaties bij te dragen aan richtlijnonderhoud
  • ervaringen van Santeon in te brengen in het landelijke kwaliteitssysteem: zowel het samen verbeteren, als de ervaring met dataverzameling in de pre-dialyse fase en het gebruik van uitkomstdata voor individuele patiënten (keuzehulp en dashboard)

Producten

Titel: Showcase nefrologie: Samen voor Betere Nierzorg.
Auteur: Willem Jan Bos, Marc ten Dam, Tiny Hoekstra, Hetty Prinsen, Nelly van Uden, Carlijn Voorend

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W.J.W. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Nefrovisie
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.