Mobiele menu

Structured Transmural Educational and Evidence-based Responsibilities In Nursing Geriatric Advance Care Planning (STEERING ACP)

Gestructureerde transmurale en evidence-based verantwoordelijkheden voor verpleegkundigen bij proactieve zorgplannig in de (acute) ouderenzorg (STEERING ACP)

Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning is een evidence based interventie welke kan bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven en het voorkomen van ongewenste overgangen van zorg in de laatste levensfase. Het is belangrijk dat proactieve zorgplanning tijdig plaatsvindt en bij voorkeur voordat er een acute situatie is. Toch worden er nog veel ouderen acuut opgenomen in de Wijkkliniek waarbij geen proactieve zorgplanningsgesprekken zijn gevoerd.

Rollen en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen

Daarnaast zijn het nu voornamelijk de artsen in de Wijkkliniek die proactieve zorgplanning toepassen, terwijl een deel van proactieve zorgplanning goed uitgevoerd kan worden door verpleegkundigen. Daarom is er vanuit de verpleegkundigen van de Wijkkliniek de behoefte om een gestructureerde, interprofessionele transmurale aanpak te ontwikkelen met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor verpleegkundigen.

Doel

Het doel van dit project is om deze interventie aan te passen naar de lokale situatie, te implementeren en evalueren.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230012
Looptijd: 37%
Looptijd: 37 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. van Rijn PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.