Mobiele menu

Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken

Het gebruik van uitkomstinformatie (zoals vragenlijsten en metingen) leidt tot betere patiëntervaringen, betere beslissingen en positievere verwachtingen van het behandelresultaat. Uitkomstinformatie geeft een basis voor een doelgericht en diepgaand gesprek tussen zorgverlener en patiënt en het gebruik van uitkomstinformatie draagt bij aan een behandeling op maat. Ongeacht verschillen in zorgsetting, zorgdiscipline en behandelde patiëntpopulatie, hebben zorgverleners vergelijkbare opvattingen over de uitkomstinformatie.

Bestaande toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie

In ons consortium (Erasmus MC, Xpert Clinics, OLVG, Rijndam, Reade, ESHPM) zijn toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie ontwikkeld voor patiënten na een beroerte en patiënten met hand- en polsaandoeningen. Dit gaat om:

  1. weergave van individuele patiënt- en uitkomstinformatie, geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier
  2. weergave van de persoonlijke hulpvraag en het individuele behandeldoel
  3. weergave van individuele voorspellingen van uitkomsten
  4. automatische identificatie en terugkoppeling van ‘extreme waarden’

Doel en werkwijze

In dit project hebben we geëvalueerd hoe vaak deze toepassingen gebruikt worden en hoe gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en waardevol ze zijn voor zorgverleners en patiënten. Ook hebben we de effecten op gezamenlijke besluitvorming, inzicht van de patiënt in voor- en nadelen van de behandeling en uitkomstverwachtingen geëvalueerd.

Resultaat

Als de uitkomstinformatie gebruikt wordt, vinden patiënten de tijdsinvestering de moeite waard en dan werkt de uitkomstinformatie motiverend. Ze vinden het begrijpelijk en waardevol.

Aanbeveling

We bevelen zorgverleners aan om de uitkomstinformatie ook echt te gebruiken, aandacht te hebben voor opvallende waarden en de patiënt uit te leggen wat ze doen met de uitkomstinformatie. Op deze manier krijgt de patiënt persoonlijke en doelgerichte zorg.

Blog

In deze blog vertelt het onderzoeksteam van het Erasmus MC over hun bevindingen in hun onderzoek naar de bruikbaarheid van uitkomstinformatie in de praktijk. En delen ze hun aanbevelingen voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers.

> Lees de blog

Producten

Titel: Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken
Auteur: Danée Arends, drs. Yara van Kooij, Nina Loos, prof. dr. Ruud Selles Joris Veltkamp, Dr. Robbert Wouters
Titel: Animatievideo: Uitkomstinformatie in de zorg: van verzamelen naar gebruiken
Auteur: Danée Arends, drs. Yara van Kooij, Nina Loos, prof. dr. Ruud Selles Joris Veltkamp, Dr. Robbert Wouters
Titel: Animatievideo: Uitkomstinformatie in de zorg: van verzamelen naar gebruiken
Auteur: Danée Arends, drs. Yara van Kooij, Nina Loos, prof. dr. Ruud Selles Joris Veltkamp, Dr. Robbert Wouters
Link: https://bit.ly/3ikgipm
Titel: Factsheet voor patiënten
Auteur: Danée Arends, drs. Yara van Kooij, Nina Loos, prof. dr. Ruud Selles Joris Veltkamp, Dr. Robbert Wouters
Titel: Factsheet voor zorgverleners
Auteur: Danée Arends, drs. Yara van Kooij, Nina Loos, prof. dr. Ruud Selles Joris Veltkamp, Dr. Robbert Wouters
Titel: Factsheet voor patiënten
Link: https://bit.ly/3ikgipm
Titel: Factsheet voor zorgverleners
Link: https://bit.ly/3ikgipm

Kenmerken

Projectnummer:
05160472110006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.W. Selles PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding
Uitkomstgerichte zorg: patiënt, naaste en zorgprofessional in gesprek en zorgprofessionals in gesprek (MDO)

Onderzoek naar kennisvragen over uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.