Mobiele menu

VIMP Na ploegen komt zaaien: in-company training multidisciplinaire zorg voor zingeving thuis

Geestelijke verzorging en zorg voor zingeving (GV en ZvZ) in de thuissituatie zijn volop in ontwikkeling. Er worden echter knelpunten ervaren rondom het opstarten en draaiende houden van een onderneming GV, multidisciplinaire samenwerking en het positioneren en profileren van GV en ZvZ. 

Doel

In dit project ontwikkelen we onderwijsaanbod voor een in-company training over bovenstaande knelpunten, op basis van materialen uit de 3 PLOEG-projecten. 

Aanpak/werkwijze

In samenwerking met andere partijen en projecten op dit gebied ontwikkelen we minimaal 4 eendaagse modules: 

  1. signaleren, begeleiden en verwijzen
  2. multidisciplinaire samenwerking
  3. in dialoog met je levensverhaal
  4. profilering en acquisitie 

Het onderwijsmateriaal is voor iedereen beschikbaar. 

Samenwerkingspartners

We werken samen met opleidingscentra, Centra voor Levensvragen, Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Tilburg.

Verwachte resultaten

Het onderwijsaanbod helpt organisaties geestelijke verzorging zich verder te ontwikkelen, ter verbetering van de beschikbaarheid en aansluiting van multidisciplinaire geestelijke verzorging voor zingeving in de thuissituatie.

Vervolg

Dit Verspreiding Implementatie Impuls (VIMP)-project is een vervolg op 3 PLOEG (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging) projecten:

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Meer informatie over zingeving kunt u vinden bij het onderwerp kwaliteit van leven

Kenmerken

Projectnummer:
10200462310002
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen