Mobiele menu

Zorg Vooruit: blended netwerkzorgpad neurorevalidatie en dwarslaesie

Na een beroerte of dwarslaesie komen patiënten in aanraking met revalidatie. Om zoveel mogelijk zelfredzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven terug te krijgen én te behouden, zijn goede mobiliteit, fysieke fitheid en gezond gedrag nodig. Om de patiënt hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, is het belangrijk dat zorgverleners werkzaam op de polikliniek en kliniek van een revalidatiecentrum samenwerken met eerstelijnspraktijken.

Doel en werkwijze

In het project Zorg Vooruit werken zorgprofessionals van Rijndam Revalidatie en diverse eerstelijnspraktijken samen met patiënten en naasten om het revalidatietraject opnieuw in te richten. Door blended zorgpaden voor samenwerking in het netwerk te implementeren, bieden we een combinatie van e-health en fysieke zorg. Binnen een cultuur van co-creatie en continu leren en verbeteren willen we samen met wetenschappers van de Erasmus Universiteit leren hoe we in gezamenlijkheid als medeontwerpers blended netwerkzorgpaden ontwikkelen.

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.F. Pangalila
Verantwoordelijke organisatie:
Rijndam Arbeidsrevalidatie
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.