Mobiele menu

De coronacrisis als katalysator voor zorg op afstand in de richtlijnen Coeliakie en Cataract

Een van de speerpunten van de beweging ‘Juiste zorg op de juiste plek’ uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg 2019-2022 gaat over het (deels) vervangen van fysieke zorg door zorg op afstand. In dit project staat het nadenken over hoe zorg op afstand een plek kan krijgen in medisch specialistische richtlijnen centraal. Zorg op afstand (ZoA) is tijdens de covidpandemie uit noodzaak versneld toegepast in de medisch-specialistische zorg, met uiteenlopende modaliteiten, zonder vooraf bepaalde bewijskracht voor kwaliteit, doelmatigheid of ervaringen van patiënten zoals gebruikelijk is. Richtlijnen zijn belangrijk voor het kwaliteitsbeleid van de Federatie Medisch Specialisten. 

Doel

Dit project onderzocht hoe ZoA een plek kan krijgen in medisch-specialistische richtlijnen. 

Samenwerking

In dit project werken we samen met het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, de Federatie Medisch Specialisten het Nederlands Ooggenootschap, de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm-Leverartsen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, patiëntenorganisaties de Nederlandse Coeliakie Vereniging, de Oogvereniging en het Nederlands Huisarts Genootschap.

Resultaten

Het bewijs uit de literatuur over ZoA is beperkt. Op basis van ervaringen en wensen van patiënten en zorgverleners zijn aanbevelingen opgesteld bij de richtlijn Coeliakie en Cataract die terug te vinden zijn op de Richtlijnendatabase. Deze aanbevelingen bevatten een afwegingskader, zodat arts en patiënt samen kunnen beslissen over de inzet van ZoA.

Producten

Titel: Handreiking (inclusief inventarisatie) Zorg op Afstand in Medisch Specialistische richtlijnen
Titel: Zorg op afstand in medisch- specialistische zorg Eerste geleerde lessen bij de ontwikkeling van aanbevelingen in richtlijnen
Auteur: Dian Ossendrijver, Machteld van Rooijen, Liza van Mun, Marjolijn Bartels, Peter Wahab, Margreet Wessels, Rudy Nuijts en Janke de Groot
Magazine: Tijdschrift voor Human Factors
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.humanfactors.nl/tijdschrift/download/nummer-3-oktober-2023

Kenmerken

Projectnummer:
516012523
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.F. de Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.