Mobiele menu

The diagnostic accuracy of history taking and physical examination for patients with vertigo in general practice: the VERDI study

De diagnostische accuratesse van anamnese en lichamelijk onderzoek bij draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk: het VERDI onderzoek

Vertigo, ook wel draaiduizeligheid, komt vaak voor en de kans hierop neemt toe op latere leeftijd. De impact voor patiënten is enorm: 4 op de 5 patiënten met draaiduizeligheid meldt ernstige symptomen, die leiden tot ziekteverzuim, verstoring van dagelijkse activiteiten en medische consultatie. Ruim 80% van de patiënten met draaiduizeligheid wordt primair door de huisarts behandeld. Maar de diagnostische toolkit van de huisarts heeft grote beperkingen. Alle aanbevolen tests missen empirisch bewijs, omdat er nooit een diagnostisch nauwkeurigheidsonderzoek naar vestibulaire duizeligheid is uitgevoerd in de eerste lijn.

Doel

We willen inzicht krijgen in het onderscheidend vermogen van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk. Beoogd eindresultaat is een eenvoudige, diagnostische beslisboom die de huisarts helpt bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid.

Werkwijze

We starten met een literatuuronderzoek naar beschikbare diagnostische tests bij draaiduizeligheid. Een expertpanel maakt hieruit een selectie van de meest veelbelovende studies. Vervolgens vergelijken we het onderscheidend vermogen van de meest veelbelovende tests met een referentietest. Ook worden semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met huisartsen en met patiënten om barrières en facilitators voor succesvolle implementatie te onderzoeken. Daarna volgt de constructie van een diagnostische beslisboom en een vergelijking van het onderscheidend vermogen van het oordeel van de huisarts met de beslisboom.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10060022010003
Looptijd: 46%
Looptijd: 46 %
2022
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
O.R. Maarsingh
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Complexe onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Dit project is daar één van.