Mobiele menu

The diagnostic accuracy of history taking and physical examination for patients with vertigo in general practice: the VERDI study

Projectomschrijving

De diagnostische accuratesse van anamnese en lichamelijk onderzoek bij draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk: het VERDI onderzoek

Vertigo, ook wel draaiduizeligheid, komt vaak voor en de kans hierop neemt toe op latere leeftijd. De impact voor patiënten is enorm: 4 op de 5 patiënten met draaiduizeligheid meldt ernstige symptomen, die leiden tot ziekteverzuim, verstoring van dagelijkse activiteiten en medische consultatie. Ruim 80% van de patiënten met draaiduizeligheid wordt primair door de huisarts behandeld. Maar de diagnostische toolkit van de huisarts heeft grote beperkingen. Alle aanbevolen tests missen empirisch bewijs, omdat er nooit een diagnostisch nauwkeurigheidsonderzoek naar vestibulaire duizeligheid is uitgevoerd in de eerste lijn.

Doel

We willen inzicht krijgen in het onderscheidend vermogen van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk. Beoogd eindresultaat is een eenvoudige, diagnostische beslisboom die de huisarts helpt bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid.

Werkwijze

We starten met een literatuuronderzoek naar beschikbare diagnostische tests bij draaiduizeligheid. Een expertpanel maakt hieruit een selectie van de meest veelbelovende studies. Vervolgens vergelijken we het onderscheidend vermogen van de meest veelbelovende tests met een referentietest. Ook worden semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met huisartsen en met patiënten om barrières en facilitators voor succesvolle implementatie te onderzoeken. Daarna volgt de constructie van een diagnostische beslisboom en een vergelijking van het onderscheidend vermogen van het oordeel van de huisarts met de beslisboom.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND Vertigo is a common symptom that increases with age. The impact for patients is enormous: four out of five patients with vertigo report severely impairing symptoms, leading to sick leave, medical consultation, interruption of daily activities, and/or avoidance of leaving the house. In older patients, vertigo is associated with anxiety, depression, social isolation, and falling. The economic burden is substantial, due to repeated consultations, excessive use of diagnostic imaging, emergency care, and decreased productivity. More than 80% of the patients with vertigo are primarily treated by their general practitioner (GP) and never referred to a medical specialist. Despite this therapeutic responsibility, the GP’s diagnostic toolkit has serious limitations. All recommended tests lack empirical evidence, because a diagnostic accuracy study on vestibular disease has never been performed in primary care. This scientific gap was identified and highly prioritized by the National General Practice Research Agenda (4.5.6 NERVOUS SYSTEM, ICPC N; priority 3/10; ID 549/554). With the VERtigo DIagnosis study (VERDI, a famous Italian composer who experienced frequent episodes of dizziness and died of stroke) we will fill this gap. We will construct a diagnostic algorithm that enables GPs to identify more accurately and efficiently underlying causes in patients with vertigo. This may lead to faster and more targeted treatment, less diagnostic imaging and referral, less prescribing of antivertigo drugs, and improvement of the overall outcome for patients with vertigo in general practice. MAIN OBJECTIVE To investigate the diagnostic accuracy of history taking and physical examination for patients with vertigo in general practice, in order to construct an easy-to-use diagnostic algorithm for daily clinical practice. KEY OBJECTIVES I. To assess the existing evidence on the accuracy of tests for diagnosing causes of vertigo in general practice; II. To determine which tests should be investigated in a diagnostic accuracy study for patients with vertigo in general practice; III. To investigate the diagnostic accuracy of selected tests for patients with vertigo in general practice; IV. To construct an easy-to-use diagnostic algorithm for vertigo in general practice; V. To compare the diagnostic accuracy of GP judgement with the constructed diagnostic algorithm. METHODS First, we will perform a SYSTEMATIC REVIEW (I) to assess the empirical evidence on diagnostic tests for patients with vertigo in general practice. The most promising tests will be studied during an international DELPHI PROCEDURE (II) to determine which tests should be investigated in a DIAGNOSTIC ACCURACY STUDY (III). During this study, we will compare each index test with its respective reference standard. We will focus on five target conditions that account for more than 95% of the vertigo diagnoses in general practice: 1. benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), 2. vestibular neuritis, 3. Meniere’s disease, 4. vestibular migraine, and 5. central causes of vertigo. As these five target conditions have a different pathophysiology and all lack a generally accepted reference standard, we will use consensus diagnosis as reference standard. Data for each patient, including history, physical examination, and additional tests as recommended by international guidelines, will be recorded on a standardized form and independently reviewed by a neurologist and otorhinolaryngologist. For each patient, the reviewers have to decide about the presence/absence of each target condition. We will calculate sensitivity, specificity, predictive values, and likelihood ratios, followed by decision rules for each target condition. Subsequently, we will conduct semi-structured interviews among patients and GPs to investigate barriers and facilitators for successful implementation of the decision rules. The results of the interviews will be used to construct a final overarching DIAGNOSTIC ALGORITHM (IV). As clinical decision rules may have limited effect on physicians, we will perform a COMPARISON STUDY (V) to compare the accuracy of GP judgement with the constructed diagnostic algorithm. COLLABORATION Our unique consortium brings together national and international key players in the field of vertigo in general practice (dr. Maarsingh and dr. van Vugt), effective diagnostics in general practice (prof. dr. Cals), vertigo in secondary/tertiary care (prof. dr. Bronstein, prof. dr. Bruintjes, dr. van Leeuwen), biostatistics (dr. Lissenberg-Witte), and the patient’s perspective (drs. Rutgers, patient organisation Stichting Hoormij-NVVS). DELIVERABLES A. Clinical tools: 1. Easy-to-use diagnostic algorithm for GPs; 2. Video tutorials for GPs (www.nhg.org.nl); 3. Audio-visual information for patients (www.thuisarts.nl). B. PhD thesis, including at least six international peer-reviewed publications. C. Addendum to the Dutch Guideline on Dizziness.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10060022010003
Looptijd: 37%
Looptijd: 37 %
2022
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
O.R. Maarsingh
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Complexe onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Dit project is daar één van.