Mobiele menu

Improving primary care rehabilitation for trauma patients

In 2030 zijn er in Nederland 1 miljoen kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid kenmerkt zich onder andere door afname van zelfstandigheid en meer zorggebruik. Een ziekenhuisopname ten gevolge van een trauma leidt meestal tot toename van kwetsbaarheid, maar de huidige revalidatie richt zich slechts op herstel van fysieke functie door de fysiotherapeut. Aspecten rondom kwetsbaarheid worden niet geadresseerd.

Doel

Dit project heeft tot doel een gecoördineerd transmuraal multidisciplinair revalidatietraject te ontwikkelen voor kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname ten gevolge van een trauma.

Werkwijze

Het verminderen van kwetsbaarheid wordt geïntegreerd in de revalidatie van het trauma. Klinisch start de fysieke revalidatie en wordt de oudere gescreend op factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid. Op basis hiervan wordt een multidisciplinair eerstelijns paramedisch behandelplan opgesteld. Na ontslag volgt verwijzing naar relevante paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en/of diëtisten. Een casemanager coördineert het behandelplan.

Kenmerken

Projectnummer:
10270022110004
Looptijd: 43%
Looptijd: 43 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. RWJG Ostelo PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc

Kennisvergroting en onderzoek

We financieren onderzoek naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de paramedische beroepsgroepen, waarbij er gelegenheid is voor het op maat investeren in een onderzoeks-infrastructuur. Daarnaast stimuleren we multidisciplinair onderzoek.