Mobiele menu

Kan de samenwerking in de keten bij een dreigend aneurysma verbeterd worden?

8 tot 9% van de Nederlanders heeft te maken met het verwijden en/of het scheuren van de lichaamsslagader (aorta). Dat noemen we een (geruptureerd) aneurysma van de aorta. Jaarlijks overlijden 1.400 patiënten hieraan. In de top 6 van gemiste diagnoses op de huisartsenpraktijk (HAP) staat het gemiste aneurysma op de 2e plaats.

Herkennen van de symptomen in de spoedzorgketen

Om de overlevingskansen te vergroten, is het belangrijk dat de voortekenen van een dreigende ruptuur tijdig worden herkend door verschillende partners van de spoedzorgketen:

  • patiënten en familie
  • triagist op de HAP
  • ambulanceverpleegkundigen
  • huisarts op de HAP of in de dagpraktijk

Doel en werkwijze

Het doel van dit actieonderzoek is om de juiste interventies en implementatiestrategieën te ontwikkelen om kennis over het herkennen van een dreigend aneurysma van de aorta te delen in de zorgketen. En om praktische hulpmiddelen te ontwikkelen die dit proces ondersteunen. Dat doen we door een aantal gevallen te bestuderen en verbetermaatregelen te maken gericht op de hele keten. Daarmee versterken we de samenwerking in de zorgketen: van patiënt tot huisarts, ambulancedienst, spoedeisende hulp en vaatchirurg.

Verwachte opbrengsten

Aan het einde van het traject leveren we advies voor landelijke implementatie op en een toolbox voor huisartsen, HAP’s, ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen en patiëntenorganisaties.

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.A. Dongelmans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.