Mobiele menu

NURSES’ AUTONOMY IN INTERACTING WITH RELATIVES THROUGH DIARY WRITING IN THE INTENSIVE CARE UNIT; AN EXPLORATIVE MIXED METHODS STUDY [NAIDIC-study]

Verpleegkundige zeggenschap in het gebruik van een dagboek op de intensive care afdeling

Het gebruik van een dagboek tijdens en na een opname op de intensive care (IC) afdeling geeft steun aan kritiek zieke patiënten en hun naasten. De verhalen die IC-verpleegkundigen in het dagboek schrijven geven een beeld over de IC-periode en leggen de tijdslijn en gebeurtenissen vast. Dit is belangrijk in het emotioneel verwerken van de IC-opname en het voorkomen van klachten op mentaal gebied. Er is echter weinig wetenschappelijk bekend over het proces waarmee verpleegkundigen dit verhaal vormgeven.

Doel en werkwijze

NAIDIC, met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, beschrijft welke keuzes IC-verpleegkundigen maken voor de inhoud en tekst bij het schrijven in het dagboek. Hierbij worden zij gestimuleerd klinisch leiderschap en autonomie in te zetten voor een persoonsgerichte benadering. Op deze manier kunnen IC-verpleegkundigen invloed uitoefenen, en daarmee zeggenschap vergroten, in het verpleegkundig domein. Dit creëert respectvolle en hoogwaardige verpleging met compassie en impact op IC-zorg.

Dit project is een vervolg op de DIPIC-studie: Dagboek Implementatie als opmaat naar geïntegreerde interventies in Persoonsgerichte zorg op de Intensive Care afdeling.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230004
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MMC van van Mol PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.