Mobiele menu

In vertrouwde handen; een actieonderzoek naar gelijkwaardige samenwerking tussen familie en professionals in de zorg voor ouderen met dementie.

Projectomschrijving

Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Waar in de thuissituatie familie in een vertrouwde omgeving vaak veel zorgtaken uitvoert, wordt dit in het verpleeghuis meestal overgenomen door de medewerkers. Naast opluchting kan dit ook vervreemding geven. Het verpleeghuis komt, onbedoeld, tussen bewoner en de familie in te staan. Onuitgesproken ideeën maken het vaak lastig om familie bij de zorg te betrekken.

Doel

Het doel van dit project is om familie en medewerkers in een gelijkwaardige positie te brengen in de zorg voor de bewoner vanaf ruim voor de verhuizing. Medewerkers, familie en onderzoekers voeren hiervoor gezamenlijk een actieonderzoek uit in een woonunit met 8 bewoners met dementie.

Werkwijze en verwachte opbrengst

We maken inzichtelijk welke zorgtaken familie op zich kan en wil nemen en wat er nodig is voor gelijkwaardige samenwerking in de langdurige zorg. De inzichten dragen bij aan de ontwikkeling van een beter gedeelde en daarmee duurzamere zorg voor ouderen met een 24-uurs zorgbehoefte.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Waar in de thuissituatie familie in een vertrouwde omgeving vaak veel zorgtaken uitvoert, wordt dit in het verpleeghuis meestal overgenomen door de medewerkers. Naast opluchting kan dit ook vervreemding geven. Het verpleeghuis komt, onbedoeld, tussen bewoner en de familie in te staan. Onuitgesproken ideeën maken het vaak lastig om familie bij de zorg te betrekken.
Het doel van dit project is om familie en medewerkers in een gelijkwaardige positie te brengen in de zorg voor de bewoner vanaf ruim voor de verhuizing. Medewerkers, familie en onderzoekers voeren daartoe gezamenlijk een actieonderzoek uit in een woonunit met 8 bewoners met dementie.
We maken inzichtelijk welke zorgtaken familie op zich kan en wil nemen en wat er nodig is voor gelijkwaardige samenwerking in de langdurige zorg. De inzichten dragen bij aan de ontwikkeling van een beter gedeelde en daarmee duurzamere zorg voor ouderen met een 24-uurs zorgbehoefte.

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010005
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. E. Feenstra
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting De Hoven
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.