Mobiele menu

Informing and supporting hard-to-reach populations from underserved groups in decision-making about cancer screening

Deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker is in Nederland matig tot hoog. Toch participeren bepaalde groepen mensen minder, en dit zijn meestal ‘kwetsbare groepen’, zoals mensen met een zeer lage opleiding of die het Nederlands niet goed beheersen. In dit project onderzoeken wij hoe deze kwetsbare groepen beter geïnformeerd en ondersteund kunnen worden bij het maken van een keuze over deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Hierbij worden strategieën ontwikkeld, bijvoorbeeld betere informatievideo’s die ingaan op het keuzeproces, in verschillende talen, die algemeen ingezet kunnen worden. Ook onderzoeken wij of in sommige situaties of voor bepaalde groepen meer gerichte keuzeondersteuning nodig, bijvoorbeeld door middel van (online) coaching. We onderzoeken dit alles door kwalitatief participatief onderzoek in co-creatie met burgers en focusgroepen met praktijk-en veldpartijen. Burgers uit kwetsbare groepen zijn bovendien actief in een burgerwetenschapsraad.

Kenmerken

Projectnummer:
05550402110012
Looptijd: 52%
Looptijd: 52 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. O.C. Damman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc