Mobiele menu

Serious soap VIMP

Video over serious soap

Bekijk de korte video over serious soap op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video Serieus soap

Projectomschrijving

In 2016 werd 'Serious Soap voor ouderen' gelanceerd als een online leeromgeving met lespakketten en games. Het trok jaarlijks zo'n 4.000 bezoekers, zowel in Nederland als daarbuiten. Onderzoek toonde aan dat studenten hun kennis over ouderenzorg sterk verbeterden door de games te spelen.

Doel

  • Actualisering
    5 jaar na de lancering beseften de initiatiefnemers dat het essentieel was om de inhoud van de game te actualiseren met de laatste wetenschappelijke kennis. In de ouderenzorg waren nieuwe richtlijnen ontwikkeld, vooral op het gebied van pijnbestrijding. Experts op de onderwerpen zelfmanagement, screening van kwetsbare ouderen en pijn evalueerden de vragen, antwoorden en bibliotheek, en pasten de inhoud aan waar nodig.

  • Integratie in een gratis kennisplatform
    Een tweede doel was om de website te upgraden volgens de nieuwste ICT-eisen en deze te integreren in een gratis kennisplatform. Dit was cruciaal om ervoor te zorgen dat de website de komende jaren toegankelijk blijft op alle soorten apparaten.

Activiteiten

De activiteiten omvatten het beoordelen en aanpassen van vragen, films en antwoorden door experts, evenals het heropbouwen van de digitale omgeving om nieuwe kennis snel te kunnen integreren. De game werd getest door studenten, docenten en zorgprofessionals en zal via nationale platforms worden verspreid.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een actuele game over zorgvragen bij ouderen, digitaal aangepast om problemen te voorkomen en toegankelijk op alle apparaten. De omgeving biedt e-learning, een bibliotheek en een docentenhandleiding, en blijft gratis toegankelijk.

Impact

Met beperkte middelen is een eerder ontwikkeld onderwijspakket weer beschikbaar gemaakt voor een breed publiek, en zowel technisch als inhoudelijk voor de komende 10 jaar veiliggesteld. Het is nu mogelijk om betrekkelijk eenvoudig responsief onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de verbetering van de kennis over ouderenzorg en de toegankelijkheid van relevante informatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In samenwerking met het Gezondheidszorg college van ROC Midden-Nederland, opleiding Zorg & Gezondheid van ROC Flevoland, Zorggroep Almere, Actiz, Hogeschool van Utrecht en Kring Ouderenzorg AMC & partners is in 2016 een aantal lespakketten & bijbehorende serious games ontwikkeld rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn voor niveau 3 (verzorgende en medewerker maatschappelijke zorg 3) en niveau 4 (MBO-verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 4). De lespakketten omvatten per thema achtergrond informatie, lesopdrachten, een aantal PowerPoints te gebruiken in lessen voor docenten in het MBO en literatuur-aanbevelingen en zijn gebaseerd op de laatste evidence en richtlijnen. Vijf jaar later constateren de aanvragers dat het noodzakelijk is de inhoud van de game te toetsen op de laatste evidence, waar nodig bij te stellen en te zorgen dat de website voldoet aan de laatste eisen op ICT en daarmee zorg te dragen dat de website toegankelijk is en blijft op alle devices.

Kenmerken

Projectnummer:
10040032110005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. B.M. Buurman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Verspreiding en implementatie

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, investeert ZonMw in gerichte implementatieactiviteiten. Dit project is één van de projecten die daarvoor een Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) heeft ontvangen. Bekijk de andere projecten.