Mobiele menu

CONTROL: COme aNd Take the pROfessional Lead

ZEG: Zeggenschap voor Essentiële verpleegkundige zorG!

Essentiële zorg, zoals zorg voor pijn en slaap, wordt onvoldoende evidence based (EB) geleverd, door een tekort aan zeggenschap bij verpleegkundigen. Zeggenschap en autonomie zijn onmisbaar om zelf beslissingen over eigen handelen en de organisatie van zorg te nemen. Beiden zijn belangrijke bouwstenen voor het ontwikkelen van een professionele verpleegkundige werkomgeving. Dit leidt niet alleen tot betere patiënten uitkomsten, maar ook tot een verhoogd welzijn van verpleegkundigen; cruciaal voor toekomstbestendig zorg.

Doel en werkwijze

Dit project versterkt verpleegkundigen om zeggenschap te ontwikkelen in EB-zorg (met kwaliteitsstandaarden) bij pijn en slaap, met behulp van actieonderzoek in 2 teams in het ziekenhuis.
6 maanden komen zij tweewekelijks bijeen om ervaringen en vooruitgang te bespreken met experts en sluiten af met een proces- en effectevaluatie.

Verwacht resultaat

Dit levert als producten EB-zorgplannen op en een aanpak voor zeggenschap die breder (meer onderwerpen/meer teams) kan worden toegepast.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230008
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H. Vermeulen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.