Mobiele menu

IMPLEMENTING BEDSIDE SHIFT HANDOVER AND SHARED DECISION MAKING AT THE EMERGENCY DEPARTMENT; EFFECT ON PATIENT EXPERIENCES, NURSES’ JOB SATISFACTION AND RETENTION OF NURSES

Overdracht aan bed en samen beslissen op de SEH

Overdracht aan het bed en gedeelde besluitvorming (shared decision making, SDM) vermindert gezondheidsverschillen omdat kwetsbare bevolkingsgroepen behandelingsopties beter begrijpen en beslissingen afgestemd worden op individuele voorkeuren. Op de Spoedeisende Hulp is SDM niet geïmplementeerd. Het is onduidelijk onder welke omstandigheden en voor welke patiënten SDM haalbaar is. Onze hypothese is dat patiëntervaringen en werkplezier van professionals verbeteren.

Doel

In dit project onderzoeken we:

  • randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van SDM op de Spoedeisende Hulp
  • effecten op patiënten-ervaringen en professionals door vragenlijsten, focusgroepen en gegevens uit het digitaal dossier

Verwacht resultaat en toepassing

Op basis van onze bevindingen informeren we de praktijk:

  • hoe SDM toe te passen
  • hoe interventies af te stemmen op de waarden en behoeften van de patiënt
  • over de beste processen onder verschillende kwetsbare groepen
  • welke organisatorische veranderingen en competenties nodig zijn
  • hoe we deze competenties kunnen leren aan leerling-verpleegkundigen

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230016
Looptijd: 33%
Looptijd: 33 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MC. van der Linden PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Haaglanden Medisch Centrum
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.