Mobiele menu

Nurses in the Lead – Nursing Leadership and Autonomy in Function Focused Care in Hospital

Nurses in the lead: verpleegkundig leiderschap en autonomie in bewegingsgerichte zorg in het ziekenhuis

Bewegingsgerichte zorg (FCC – function focused care) is een bewezen effectieve interventie voor het bevorderen van fysiek functioneren en mobiliteit. Echter, de uitvoering wordt belemmerd door de wijze waarop verpleegkundigen hierin regie nemen en de interprofessionele samenwerking.

Doel

Daarom richten we ons in een co-designbenadering op het versterken van verpleegkundig leiderschap en autonomie voor de toepassing van FCC.

Werkwijze

Dit is uitgewerkt in 2 werkpakketten:

  • identificeren van determinanten en strategieën voor succesvolle toepassing van FCC en verpleegkundige leiderschap, onder andere middels aandachtsvelders (nurse champions)
  • evalueren van het effect ervan op het toepassen van FCC in een before-after studie met kwantitatieve en kwalitatieve methoden

Verwacht resultaat

Daarmee levert dit project een op maat gemaakt onderwijsplan met materialen voor training voor het bevorderen van verpleegkundig leiderschap en autonomie en het middels verpleegkundige leiderschap toepassen van FCC in intramurale zorg .

Dit project is een vervolg op de FFCiH-studie binnen de onderzoekslijn Basic Care Revisited die werd gefinancierd vanuit ons programma Tussen Weten en Doen II.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230013
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. W.G. Ista
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.