Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen

Projectomschrijving

Dit overkoepelende VIMP-project richt zich op de 7 projecten die binnen de programmalijn ‘Integraal werken’ van het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk 1’ zijn uitgevoerd. Het gaat over de verspreiding en implementatie van integrale werkwijzen om effectief om te gaan met problemen van mensen bij werk en/of inkomen in samenhang met problemen op andere levensgebieden. Er zijn verschillende interventies, perspectieven en thema’s onderzocht in de zeven uitgevoerde projecten.

Met het VIMP-project worden 3 kernvragen in kaart gebracht:

1) Wat leveren de projecten op aan kennis/inzichten/tools die bruikbaar zijn binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?

2) Wat kunnen we leren van deze projecten?

3) Welke elementen werken wel/niet?

Het doel van het project is het bundelen, publiceren en vindbaar maken van de kennis, en het bevorderen van de integrale aanpak.

Meer lezen over de afgeronde projecten?

Bekijk de projectpagina`s van de projecten binnen de programmalijn 'Integraal werken'.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Met het Verspreidings- en Implementatie Project (VIMP) naar integrale werkwijzen om effectief om te gaan met meervoudige problematiek van cliënten met onder andere problemen bij werk en/of inkomen wordt een verdere impuls gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten van zeven projecten die binnen de programmalijn 'Integraal werken' van het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk 1 zijn uitgevoerd. Er zijn verschillende interventies, perspectieven en thema’s onderzocht in de zeven uitgevoerde studies. Het VIMP project is gericht op het laten landen van de kennis uit de zeven projecten rond het thema ‘Integraal werken’ bij de uitvoeringspraktijk. Met het VIMP Project wordt beoogd antwoord te geven op drie kernvragen: 1) Wat leveren de projecten op aan kennis/inzichten/tools die bruikbaar zijn binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?, 2) Wat kunnen we leren van deze projecten? en 3) Welke elementen werken wel/niet? Eén van de opbrengsten van het VIMP Project is een kennissynthese waarin de resultaten van de zeven studies zijn gebundeld en in samenhang zijn geanalyseerd op hun meerwaarde voor de lokale uitvoeringspraktijk. Het VIMP project wordt uitgevoerd door het signaleren van een probleem en het afbakenen van de vraagstelling; het verzamelen en verwerken van bestaande informatie; en het contextualiseren en betrekken van stakeholders. Het doel tijdens de VIMP is drieledig: het bundelen, publiceren en vindbaar maken van de kennis, het bevorderen van de integrale aanpak met overdraagbare werkzame elementen, en tot slot het uitbrengen van een advies over het door ontwikkelen van de in de zeven projecten opgeleverde producten. De kennissynthese zal worden verspreid middels een Webinar en wordt geborgd op een plaats die ‘vindbaar’ is voor professionals van onder andere gemeenten, GGZ en UWV.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
535008003
Looptijd:
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.R.W. Nouwen MSc