Mobiele menu

Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen

Dit project streeft ernaar inzichten uit 7 eerdere projecten, uitgevoerd tussen 2018 en 2021 binnen de programmalijn 'Integraal Werken' van het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk , te verspreiden en te implementeren.

Doel

Het doel van deze VIMP is het bundelen, publiceren en toegankelijk maken van kennis over integrale werkwijzen die effectief zijn bij het aanpakken van de problemen van mensen met werk en/of inkomen in samenhang met andere levensgebieden. Drie kernvragen staan centraal:

  1. Wat leveren de projecten op aan kennis/inzichten/tools die bruikbaar zijn binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?
  2. Wat kunnen we leren van deze projecten?
  3. Welke elementen van de integrale aanpak werken wel/niet?

Het project beoogt de bundeling, publicatie en toegankelijkheid van deze kennis te bevorderen, evenals de bevordering van de integrale aanpak.

Aanpak/Werkwijze

Het project omvat een gestructureerde aanpak waarbij de bevindingen, methoden en tools uit de 7 eerdere projecten zorgvuldig worden geanalyseerd en gedocumenteerd. De verzamelde kennis wordt vervolgens gebundeld, gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor professionals in de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners uit het werkveld, waaronder gemeentelijke instanties, onderzoeksinstellingen en organisaties binnen de domeinen zorg, welzijn en werk & inkomen. 

Resultaten

De resultaten van dit project omvatten:

  • Leerzame inzichten uit de 7 eerdere projecten die bijdragen aan de optimalisatie van integrale werkwijzen.
  • Verbeterde verspreiding en toegankelijkheid van kennis over integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen.

Zie ook:

Kenmerken

Projectnummer:
535008003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.R.W. Nouwen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sociaal Werk