Mobiele menu

Verspreiden van gedachtengoed en hulpmiddelen om leren en verbeteren in de ouderenzorg te bevorderen

Vanuit het ZonMw-programma ‘Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut’, subsidieronde ‘Actieonderzoek leren en verbeteren: integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg’ zijn 9 projecten voortgekomen die over leren en verbeteren in zorgverlening aan ouderen gaan.

Binnen deze projecten zijn diverse praktische handvatten voor de zorg, welzijn, en onderwijspraktijk ontwikkeld. Al deze producten hebben als meerwaarde dat zij zorg- en welzijnsprofessionals (in opleiding) kunnen ondersteunen bij het (interprofessioneel) leren en verbeteren op hun eigen werkplek.

Doel

Met deze Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) willen we deze praktische handvatten landelijk beschikbaar maken hen via het kennisplein Zorgvoorbeter.nl.

Werkwijze

Met behulp van de professionals waar het om gaat (onze doelgroep) en in samenwerking met Vilans/Zorg voor Beter op een plek, willen we:

  • uitleg geven over onze opbrengsten
  • de opbrengsten op een logische plek op Zorgvoorbeter.nl plaatsen
  • een ‘guide’ ontwikkelen die professionals (in opleiding) helpt de juiste tool te vinden

Kenmerken

Projectnummer:
05160012310002
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2023
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.